MENU

Documents

Annual Reports

(czech information only)

Documents

(czech information only)

Correspondence address

Národní divadlo
Ostrovní 1
112 30 Praha 1

Podatelna Národního divadla – 4. patro Provozní budovy na doručovací adrese, otevírací doba pondělí až pátek 8 –16 hod.

Národní divadlo nemá zřízenu datovou schránku.

Others

Národní divadlo přijímá žádosti zaslané Správní ředitelce ND na níže uvedených šablonách.

Žádosti lze podat

  • písemně, na adresu: Národní divadlo, P.O. BOX 865, 112 30 Praha 1
  • telefonicky, na tel.č.: 224 901 360
  • osobně, na adrese: Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha 1; spisový protokol, 4. patro provozní budovy ND

This website uses cookies. Click here for more information.