MENU

Rada Národního divadla

Rada ND je poradním orgánem ředitele ve smyslu Zřizovací listiny. Členy Rady jmenuje a odvolává ředitel. 

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

Rodák ze slezského Jablunkova, vystudoval VŠCHT Praha, kde později obhájil doktorát věd a v roce 2003 byl jmenován profesorem chemického inženýrství. Je čestným doktorem Slovenské technické univerzity v Bratislavě a čestným členem Institution of Chemical Engineers UK. V letech 2005–2009 byl místopředsedou AV ČR, od roku 2009 je předsedou AV ČR.

Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory. Publikoval přes 70 původních prací 
v impaktovaných mezinárodních časopisech, podle SCI je na jeho práce zhruba 1 000 citačních ohlasů. Je členem Učené společnosti ČR a Inženýrské akademie ČR, předsedou České společnosti chemického inženýrství a členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR. Byl opakovaně zvolen do prestižní funkce prezidenta Evropské federace chemického inženýrství, získal řadu domácích i zahraničních vědeckých ocenění, v roce 2012 mu byla udělena medaile Za zásluhy 
o stát v oblasti vědy.

Ing. Petr Dvořák

generální ředitel České televize

Absolvent kybernetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, pochází z jižních Čech. V roce 1999 získal titul MBA 
na americké University of Chicago. Začátkem devadesátých let se podílel na založení marketingové agentury B. I. G., 
v níž působil na pozici výkonného ředitele. Od roku 1999 byl členem výkonného výboru společnosti PPF a podílel se například na rozvoji Expandia banky, dnešní eBanky. Působil také v České pojišťovně a zasedal v představenstvu fotbalové Slavie.

V letech 2003 až 2010 byl Petr Dvořák generálním ředitelem televize Nova a do konce roku 2011 viceprezidentem pro vysílání celé skupiny CME. Od roku 2011 stojí v čele veřejnoprávní České televize. Je optimista, vášnivý snowboardista, cestovatel, aktivní fotograf a občasný kytarista v rockové kapele Brumloboys. Má čtyři dcery.

JUDr. Vlasta Formánková

soudkyně Krajského soudu v Plzni

Studium práv ukončila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1977. V témže roce nastoupila jako právní referentka do Západočeských mlékáren, n. p. Klatovy. Rigorózní zkoušku složila v roce 1978. Od 1. září 1978 začala vykonávat justiční praxi u Krajského soudu v Plzni a po složení justičních zkoušek byla 15. června 1979 zvolena soudkyní pro Okresní soud Plzeň–město. Pracovala nejprve na úseku občanskoprávním, pak krátce na úseku trestním a poté znovu na úseku občanskoprávním. V lednu roku 1990 byla pověřena řízením Okresního soudu Plzeň–město a následně jmenována do funkce předsedkyně tohoto okresního soudu. Zároveň působila jako předsedkyně občanskoprávního senátu.

Po uvolnění z funkce předsedkyně okresního soudu na jaře 1999 soudila dále na úseku občanskoprávním a v průběhu roku 2000 přešla ke Krajskému soudu v Plzni, kde jí byla přidělena jak agenda prvostupňová, tak i agenda odvolací na úseku občanskoprávním, kupříkladu zákon na ochranu osobnosti, tiskové žaloby, žaloby z autorského práva. V letech 2005–2015 soudkyní Ústavního soudu České republiky, poté se vrátila ke Krajskému soudu v Plzni. Nikdy nebyla členkou ani kandidátkou žádné politické strany.

prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl

lékařka, podnikatelka, zakladatelka Muzea Montanelli

Narozena v Praze. Na Univerzitě Karlově vystudovala medicínu. V roce 1972 emigrovala do NSR. V Německu se specializovala na Univerzitní klinice čelistní a obličejové chirurgie. Pracovala jako lékařka. Koncem osmdesátých
let založila jednu z nejúspěšnějších farmakologických obchodních firem v Německu, kde je dodnes společnicí a stojí
v čele představenstva. Po roce 1989 se postupně vracela do České republiky a v roce 2006 se pak vrátila natrvalo.

Celý život zasvětila filantropii a angažuje se v občanské společnosti. Podporuje instituce a projekty v oblasti kultury (kinematografie, divadla, výtvarného umění). Založila Nadaci DrAK, která se realizuje v kultuře a zdravotní prevenci. Založila muzeum moderního umění Muzeum Montanelli v Praze, které patří k jednomu z mála privátních muzeí
v České republice. Je poradkyní Unicredit Group v Mnichově. Je členkou představenstva Kulturního fóra v Berlíně.
Národní divadlo podporuje od roku 2005. Finančně přispěla na několik představení, zakoupila housle pro koncertního mistra orchestru, nechala zrestaurovat Hynaisovu oponu. Spolu s manželem věnovala Národnímu divadlu bronzovou bustu Václava Havla.
V letech 2013 a 2014 financuje její rodina postupné restaurovaní Alšových lunet.

Pavel Kohout

spisovatel a dramatik

Narozen v Praze, patří k nejznámějším českým spisovatelům. Původních divadelních her napsal třicet, jeho dramatizace 
a adaptace dosahují nyní ke dvaceti. Přestože Kohoutova dramatika prošla názorovými zvraty – od naivního kolektivismu, přes ideály reformního socialismu až po důsledně protirežimní postoj za tzv. normalizace, nevyjímajíc ani jízlivou kritiku některých jevů v demokratické společnosti, která následovala –, jako celek vykazuje setrvalé snahy o zachycení doby 
a prostředí v jakési autentické moralitě, jíž chtěl autor zpětně působit na svět, ve kterém žil.

Pavel Kohout je autorem s velkým smyslem pro dramatičnost, a tak se i tehdy, když si totalitní estetika vynucovala 
závazné modely zápletek a postupů, vydával vlastní vyjadřovací cestou. Ta ho na konci šedesátých let dovedla k rozchodu 
s režimem, který mu následně v roce 1979 odebral československé občanství. Do vlasti se vrátil v roce 1990. Je držitelem řady ocenění, např. Velké rakouské státní ceny za evropskou literaturu (1977), Rakouského čestného kříže I. třídy za vědu 
a kulturu (1998) či Velkého kříže Řádu za zásluhy spolkové republiky Německo (2002).

Ing. Miroslav Lukeš, MBA

General Manager MasterCard Europe

Miroslav Lukeš je generálním ředitelem společnosti Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko. 
Financím a technologiím se věnuje přes 15 let. Do společnosti Mastercard přišel v roce 2011, před tím vedl šest let 
v McKinsey & Company projekty v oblasti finančních služeb, telekomunikací a hi-tech v Evropě a v USA, především 
v oblasti strategie, prodeje a marketingu. Působil také v GE Money Bank jako Head of Strategy. 
Miroslav absolvoval prestižní program INSEAD MBA ve Francii, promoval na magisterských programech European 
Joint Studies Programme a na Vysoké škole ekonomické v Praze v oborech financí a IT managementu.

 


 Ing. Jiří Maceška

Ing. Jiří Maceška vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu obchodní. Působil v oblasti mezinárodního obchodu se zaměřením zejména na region Blízkého a Středního východu v obchodních společnostech a posléze na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde zastával pozici náměstka ministra pro obchod (1998–2002). V letech 2002–2007 byl jmenován velvyslancem ČR při Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži. V době předsednictví ČR v EU koordinoval působnost Ministerstva financí ČR v Radě ECOFIN, MMF a Světové banky.

Předsedou dozorčí rady České pošty, s.p. byl zvolen v roce 2009. Dále působí v dozorčí komisi Rady ČT, je členem Vědecké rady VŠE, členem rady Ligy proti rakovině, viceprezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a členem Rady Národního divadla. Patří mezi nadšené obdivovatele opery, baletu, ale i moderní jazzové tvorby. Má slabost pro rafinovanou kuchyni a vína původu francouzských regionů.

Ing. Igor Vida

předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank a.s.

Igor Vida vystudoval Elektrotechnickou fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě a později také General Management Program na Harvard Business School. Kariéru v Tatra bance zahájil v roce 1992 jako vedoucí oddělení peněžních a devizových trhů. Poté působil jako ředitel odboru treasury a investičního bankovnictví. V roce 1997 se stal členem představenstva Tatra banky a od roku 2007 pak zastával pozice generálního ředitele a předsedy představenstva. Igor Vida je ženatý a má tři děti. V minulosti byl mnohokrát oceněn za své manažerské dovednosti, a to např. titulem Manažer roku na Slovensku (časopis Trend, 2008), cenou HR Gold osobnost personálního managementu (2013) či oceněním nejrespektovanější CEO roku 2014 (Forbes a PwC). Od května 2009 do dubna 2015 byl také prezidentem Slovenské bankovní asociace.

Ing. Bohdan Wojnar

člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů společnosti Škoda Auto, a.s.

Bohdan Wojnar vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (obor Ekonomika a řízení) a rovněž v Praze absolvoval v roce 1993 mezinárodní studium European Business School. Bezprostředně po studiích (1983–1985) pracoval ve firmě Kaučuk a v roce 1985 nastoupil do společnosti Škoda Auto, kde zastával různé funkce v ekonomické oblasti.
V roce 1996 mu bylo svěřeno řízení controllingu značky Škoda. Ve společnosti Volkswagen Slovakia byl v roce 2006 jmenován nejprve členem představenstva za rezort financí, v září 2008 však přijal odpovědnost i za oblast personalistiky. Od roku 2009 zde působil jako člen představenstva pro personalistiku. Členem představenstva společnosti Škoda Auto se zodpovědností za oblast Řízení lidských zdrojů se stal 1. ledna 2011.

Mimo jiné působil Bohdan Wojnar jako místopředseda Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Dále pracoval jako ředitel dceřiné společnosti ŠKODA IMMO, s.r.o. (2001–2005). V roce 2006 působil jako předseda Správní rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda,
byl členem představenstva Slovenské průmyslové a obchodní komory a Svazu automobilového průmyslu Slovenské republiky. V současnosti je viceprezidentem Svazu automobilového průmyslu AutoSAP a členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Kromě toho je aktivní
v akademické radě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mgr. Kateřina Zapletalová

jednatelka a členka představenstva MOSER, a.s.

Narozena v Praze. Vystudovala učitelství na Fakultě tělesné výchovy a sportu a anglistiku na Filosofické fakultě University Karlovy. Od roku 1992 pracovala v oblasti prodeje a marketingu v několika mezinárodních firmách. 

Je majitelkou prodejní galerie současného českého designu DESIGNUM a spolumajitelkou sklárny MOSER.
Členkou mecenášského klubu ND je od roku 2010.
Společně s manželem podporuje organizace poskytující sociální služby a činnost hendikepovaných sportovců.
Aktivně se věnuje sportu, miluje cestování a studium cizích jazyků. Z divadelních žánrů ji nejvíce zajímá moderní balet.
Životním mottem je citát Alberta Schweitzera: „Úspěch není klíčem ke spokojenosti. Spokojenost je klíčem k úspěchu. Pokud máte rádi co děláte, budete úspěšní.“

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy

Tomáš Zima se narodil v Praze, v letech 1984-1990 vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Po absolvování působí na Ústavu lékařské chemie nyní Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a VFN, který vede od roku 1999. Dále pracoval na I. interní klinice a následně na Klinice nefrologie 1. LF UK a VFN. Atestoval se v oboru klinická biochemie, vnitřní lékařství a nefrologie. V roce 1996 se na 1. lékařské fakultě UK habilitoval a o pět let později byl jmenován profesorem pro obor lékařská chemie a biochemie. V letech 2005-2012 byl děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2014 je 508. rektorem Univerzity Karlovy a předsedou České konference rektorů.
Je členem Učené společnosti České republiky, České lékařské akademie, Academia Europea, vědeckých rad Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy ekonomické, České lékařské komory a Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR. Je členem předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně, zasedá ve výborech národních i mezinárodních společnosti (ČSKB, ČSBMB, EFLM, ESBRA). Je doktorem honoris causa několika univerzit.
Mezi jeho zájmy patří klasická hudba, divadlo a poznávání nových zemí.

 

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.