MENU

Laterna magika

RepertoárProgram a vstupenky
 • Laterna magika Nová scéna

  Human Locomotion

  Vizuálně pohybová inscenace inspirovaná životem slavného fotografa

  Vstupenky
 • Laterna magika Nová scéna

  Kouzelný cirkus

  Nejúspěšnější inscenace Laterny magiky všech dob. 41 let na scéně!

  Vstupenky

15. 11. 2018

Páteční tip - CUBE

Přijďte zahájit víkend současným tancem Cube 16.11. - Laterna magika taneční, současná a mnohovýznamová. Další repríza až 30. listopadu. Mezitím pilně zkoušíme novou premiéru.

Co říkají diváci:

"Představení Cube naprosto úžasné!" (Veronika Hronová, 5.5.2017 Facebook)
"Human Locomotion a CUBE - nejkrásnější představení" (Inka Slavíková, 8.9.2018 Facebook)

Co říkají média:

"Představení vyznívá moderně ve všech ohledech, variantností výkladu jednotlivých úseků, tanečním jazykem i využitím technologií. (...) Ctí tradici Laterny magiky a zároveň ji posouvá současným směrem."
(Dana Benešová-Trčková, ČT24)

"Divák si odnese zážitek z originálního vizuálního díla, jež ho pohltí a rozehraje v něm emoce stejně jako požitek z tance a jeho energie."
(Petra Bruzlová, Divadelní noviny)

"Cube je inscenací jedinečného druhu. (...) Souhra tanečníků a projekce je jedinečná." 
(Charlotta Cornelius, Prag Aktuell)

Více o představení


5. 11. 2018

Křest fotografické publikace Martina Becka

13. listopadu si určitě nenechte ujít představení Human Locomotion (bit.ly/Příběh_fotografa)! Pokřtíme na něm totiž novou publikaci Martina Becka, která je věnovaná inscenacím Laterny magiky a jejich hlavním představitelům. Kmotrem publikace bude herec Marek Daniel. Knihu si po představení můžete rovnou zakoupit a nechat podepsat od fotografa a našich umělců.

 

Více o představení


22. 10. 2018

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž!

Laterna magika vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti – v hlavní roli Zahrada

Nová rodinná inscenace Laterny magiky už je na cestě. Inspirovala nás k ní krásná knížka Zahrada Jiřího Trnky a máme tu soutěž pro vás, naše nejmladší diváky. Jak vypadá vaše zahrada, do které si chodíte hrát? Určitě jsou v ní nějaká tajemná místa a obyvatelé, o kterých dospělí nevědí. Ukážete nám, jak vypadají? Nebo byste jen takovou kouzelnou zahradu chtěli mít? A jaká by byla? Nakreslete nám svou tajnou nebo vysněnou zahradu!

Podmínky soutěže:
Kresby svých opravdových nebo bájných zahrad můžete posílat na adresu: Národní divadlo – Laterna magika, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1. Na obálku napište heslo „Zahrada“ a svá díla podepisujte jen zezadu. Pokud chcete poslat kresby naskenované, použijte adresu [email protected] a do předmětu napište heslo „Zahrada – soutěž“.

Všechny obrázky zveřejníme na facebookovém profilu Laterny magiky a o vítězích rozhodnou fanoušci stránky. Autoři tří nejoblíbenějších obrázků získají 2 volné vstupenky právě na představení Laterny magiky Zahrada.

Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let včetně. Uzávěrka příspěvků bude v pátek 30. 11., výsledky vyhlásíme 14. prosince.

Hodně štěstí!

Podrobná pravidla a podmínky soutěží ZDE

Zveme vás k účasti ve výtvarné soutěži Laterny magiky (dále jen „soutěž“).

Účastníci akce poskytují své údaje organizátorovi soutěže, kterým je Laterna magika, soubor Národního divadla (dále jen „organizátor“). Informace poskytnuté účastníky soutěže a/nebo jejich zákonnými zástupci budou využity pouze pro potřeby této soutěže. Účastníci soutěže souhlasí, že pravidla platí bez omezení po celou dobu konání soutěže. 

1) Každý zájemce o účast v soutěži, resp. jeho zákonný zástupce (dále jen „účastník“) se může zúčastnit tak, že zašle soutěžní kresbu/malbu buď ve fyzické podobě na korespondenční adresu, nebo v elektronické podobě na určenou adresu organizátora. Tím navenek projeví svou jednoznačnou vůli akceptovat podmínky této soutěže, jakož i těchto úplných soutěžních pravidel.

2) Uzávěrka příspěvků je 30. 11. 2018. vyhlášení výsledků proběhne 14. 12. 2018.

2. Tři výherci v soutěži získávají po 2 vstupenkách na inscenaci Laterny magiky Zahrada, datum navštívené reprízy si vyberou po dohodě s organizátorem (výjimkou je první a druhá premiéra a repríza v době výhry vyprodaná, na kterou vstupenky nejsou k dispozici).

3. Doručené kresby nebo malby budou zveřejněny v anonymním fotoalbu na síti Facebook. Výherci hlavní ceny budou vybráni na základě počtu "likes". Vítězná díla budou jako taková veřejně označena. Jméno výherce může být veřejně uvedeno, pouze pokud účastník tento krok povolí. Vítězní účastníci nudou kontaktováni e-mailem za účelem specifikace čerpání výhry. Účastníci souhlasí s tím, že Organizátor jejich dílo smí bezplatně použít

4. Soutěž je přístupná osobám s trvalým bydlištěm v České republice. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci a nejbližší rodinní příslušníci zaměstnanců organizátora soutěže nebo osoby jinak spojené s touto soutěží. Účastníci soutěže nemohou být právnické osoby.

5. S výhercem bude domluven individuálně způsob převzetí výhry (osobní vyzvednutí nebo zaslání poštou na výhercem určenou adresu na území České republiky). V případě, že výherce nebude opakovaně reagovat na zprávu informující o výhře, popř. nebude možné mu výhru v rozumné lhůtě řádně předat bez zavinění na straně organizátora, bude určen další výherce dle stejného klíče jako výherce předchozí.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vybrat náhradního vítěze také v případě, pokud by měl důvodné podezření, že účastník porušil některé z těchto ustanovení a podmínek.

7. Všichni účastníci ponesou jakékoliv náklady nebo výdaje, které by jim v souvislosti s účastí v soutěži vznikly.

8. Výhercům soutěže se budou udělovat stanovené výhry, které nejsou převoditelné a nelze je vyměnit. Nebude možné využít hotovostních nebo kreditních alternativ. Pokud by z důvodů, které organizátor soutěže nemohl ovlivnit, nebylo možné uvedenou výhru poskytnout, vyhrazuje si organizátor právo poskytnout výhru náhradní ve stejné nebo vyšší hodnotě. Všechny výhry podléhají podmínkám a ustanovením poskytovatelů služeb zahrnutých v příslušné výhře.

8. Jakékoliv osobní údaje, včetně jména, věku, adresy (včetně PSČ), čísla mobilního telefonu a emailové adresy účastníka, se budou využívat výhradně v souvislosti se soutěží a nebudou poskytnuty žádné třetí straně, pouze pro účely soutěže či pro poskytnutí výher příslušným výhercům.

9. Účastník nese plnou odpovědnost za porušení autorských práv děl použitých v rámci soutěže. V případě, že proti organizátorovi vystoupí třetí osoby s nároky spjatými s porušením autorských práv u děl použitých účastníky během tvorby soutěžních děl, účastník se zavazuje osvobodit organizátora od povinnosti vyrovnání jakýchkoli nároků třetích osob spjatých s porušením autorských práv a pokrýt požadavky těchto třetích osob v jejich plné výši.

10. Účastníci souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno pro propagační účely organizátora, aby bylo pro tyto účely rozmnožováno (§ 13) Zákona č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány (§ 14), aby rozmnoženina díla byla půjčována (§ 16) či vystavována (§ 17) a aby dílo bylo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě (§ 18). Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.

11. Tyto Všeobecné soutěžní podmínky jsou platné ode dne 19. 10. 2018.

 

 


20. 9. 2018

Máte ji?

Prvních dvacet ultra úspěšných let Laterny magiky od zázračného zrození v Bruselu po zájezdy do USA a Jižní Ameriky, tvorbu inscenací, vyprávění o tanečnících, režisérech, zákulisí, úspěších i kritikách, cenzuře a zvláštním postavení souboru, o kterém nikdo nikdy nevěděl, kam vlastně patří. Vzpomínají herečky i tanečníci, knížka obsahuje rozhovory s hlavními protagonisty legendárního Kouzelného cirkusu nebo Jiřím Srncem i bohatou fotodokumentaci. Babí léto bude za chvíli pryč a vánoční nákupy zaklepou na dveře - buďte připraveni;)

LATERNA MAGIKA - ZLATÁ ÉRA OČIMA PAMĚTNÍKŮ zde

"Lucie Kocourková nás provází vzpomínkami těch, co „byli u toho“, když to všechno vznikalo. Nechává promlouvat živé svědky, aniž by tok vzpomínek výrazně narušovala. Spíše jim jako režisér či scénárista určuje místo promluvy a výstupu a jako vnímavý průvodce vyprávění nenuceně doplňuje fakty a perličkami."
"Přináší tak věrný obraz doby, který si se zatajeným dechem vychutná odborník i laik. Svou čtivou a odlehčenou formou je přístupná i nedivadelní veřejnosti, dokáže pobavit i poučit zároveň a připomenout slávu uměleckého tělesa."
Lucie Hayashi, Taneční aktuality 6. 10. 2018 Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.