MENU

Garanční rada Národního divadla

Garanční rada pro Národní divadlo je odborný poradní orgán ministra kultury.
Vznikla rozhodnutím ministryně Aleny Hanákové č. 15/2013 ze dne 21. 5. 2013. Do Zřizovací listiny ND byla vtělena rozhodnutím ministra
Jiřího Balvína č. 4/2013 ze dne 16. 8. 2013.
GR, v souladu se svým Statutem, konzultuje zásadní otázky, k jejichž řešení je Ministerstvo kultury jako zřizovatel Národního divadla podle právních předpisů povoláno. GR má za účel přispět ke garanci kontinuity a předvídatelnosti výkonu veřejné správy vykonávané Ministerstvem kultury vůči Národnímu divadlu z pozice zřizovatele.

Jiří Šesták, Ph.D.

senátor Parlamentu České republiky (do 20. října 2018)

zastupitel města České Budějovice

ředitel Jihočeského divadla (2004 - 2014)

MgA. Stanislav Moša

ředitel Městského divadla Brno

MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

ředitelka Dejvického divadla

doc. PhDr. Milan Uhde

dramatik

doc. Jan Hančil

rektor AMU

Nicholas Payne

ředitel Opera Europa

Ivan Liška

emeritní ředitel Bavorského státního baletu

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.