MENU

Činohra Národního divadla

RepertoárProgram a vstupenky
 • Činohra Stavovské divadlo

  Faust

  Nová inscenace Jana Friče ve Stavovském divadle

  VÍCE O INSCENACI
 • Činohra Nová scéna

  Nová Atlantida

  Nová inscenace Jiřího Adámka na Nové scéně

  VÍCE O INSCENACI
 • Činohra Národní divadlo

  Pýcha a předsudek

  Je možné zamilovat se proti své vůli?

  NENECHTE SI UJÍT!

1. 7. 2018

Zemřel bývalý umělecký šéf Činohry ND Josef Kovalčuk

V sobotu 30. 6. nás opustil Josef Kovalčuk, významný dramaturg a divadelní pedagog. Ačkoliv se v jeho životopisech nejčastěji zmiňuje HaDivadlo, jehož byl spoluzakladatel, neměli bychom zapomenout ani na roky 1997-2002, kdy umělecky vedl Činohru Národního divadla.

Jako dramaturg odchovaný divadlem s „nepravidelnou“ dramaturgií a směřováním k autorským textům v Činohře prosazoval dnes také moderní linii dramatizací velkých literárních děl – v jeho éře se tak na jeviště naší první scény dostala Hrubínova Romance pro křídlovku, Dostojevského Idiot, Durychovo Bloudění, Hrabalův román Obsluhoval jsem anglického krále nebo Bulgakovův Mistr a Markétka. Snažil se o uvádění původních českých her a během jeho uměleckého působení se dramaturgie často obracela k českým tématům jednak v uváděných titulech, ale i v debatách a odborných diskusích. Do Činohry zval významné režiséry své doby: například J. A. Pitínského nebo Vladimíra Morávka. Josef Kovalčuk zemřel krátce před svými sedmdesátými narozeninami.

Čest jeho památce.

Poslední rozloučení se bude konat v úterý 10. 7. 2018 ve 14:45 v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1.

 


28. 5. 2018

Poslední premiéra v sezoně je tady!

VÍTEJTE V THÉBÁCH Moiry Buffiniové. Současná hra na současné téma, ale s antickými figurami. České premiéry už 31. května a 1. června 2018 ve Stavovském divadle.

Britská politická hra o zdevastovaných Thébách, které se pokouší pozvednout na nohy prezidentka Eurydika. Ženu v čele státu přichází „poučit“ athénský vládce Théseus. V jednom textu se potkává dnešní Evropa a antické Řecko. Ironický přístup k minulosti i současnosti se týká nás všech: všichni přece věříme, že politická změna je možná. Když nám ale Teiresiás připomíná, že se i Athény stanou obětí vlastní chamtivosti, cítíme stále sílu osudu. Nebo ne?

Více o představení


23. 5. 2018

Vyhlašujeme další cyklus Semináře kritického psaní o divadle

Seminář obsáhne přednášky o tendencích českého i zahraničního divadla, dále bude prostor věnován výuce strategií, s nimiž lze na divadlo nahlížet a kriticky o něm psát.

Lze divadlu „rozumět“? Jak k tomu využít hudební, výtvarné a filmové techniky? A jak svůj zážitek následně verbalizovat?

Účastníci navštíví tři představení Činohry ND a pokusí se o verbální i psanou reflexi viděného, a to i na základě kritik v médiích tištěných i online. Seminář je určen pro studenty divadelních oborů a pro zájemce, kteří své texty dosud nepublikovali. Výstupy z kurzu publikuje blog Činohry ND.

Více informací pro uchazeče

Harmonogram kurzu:

 • ▹Kurzy jednou za čtrnáct dní ve všední den od 18.00 do 20.00 hodin v prostorách ND
 • ▹Šest dvouhodinových setkání od září do prosince 2018
 • ▹ Cena kurzu: 2 000 Kč

 

Podmínky, na základě nichž budou adepti vybráni (počet účastníků je limitován):

 •  
 •    ▹ Adepti zašlou max. dvě ukázkové recenze a informace o sobě (věk, studium či profese, své divadelní preference a případné zkušenosti s kritickým psaním) do 31. srpna 2018 na adresu: [email protected]

 

Lektorka kurzu:

 •  
 • Mgr. Karolina Plicková absolvovala teatrologii na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze.

21. 5. 2018

Piš hru! potřetí...

Činohra ND vyhlašuje III. ročník Kurzu tvůrčího psaní pro začínající i pokročilejší dramatiky

Kurz představí přístupy k psaní divadelních her na základě ukázek z klasických a současných dramat, především ale nabídne práci na rozvoji vlastní tvorby a hledání vlastních témat a vlastního způsobu psaní. Témata jednotlivých setkání jsou Dialog – Jazyk – Postava – Situace – Příběh – Téma. Mezi setkáními účastníci pracují doma.

V ceně je vstupné na dvě představení Národního divadla s následnou diskusí s autorem nebo dramaturgem inscenace. Dílčí výsledky kursu budou veřejně prezentovány v rámci mimořádné akce ND.

 

Více informací pro uchazeče

Harmonogram kurzu: 

 •  
 •    ▹ Kurzy jednou za čtrnáct dní ve všední den od 18.00 do 21.00 hodin v Provozní budově ND
 •    ▹ Sedm tříhodinových setkání během čtyř měsíců (od října 2018, případně od února 2019)
 •  
 •    ▹ Cena: 6 500 Kč

 

Podmínky, na základě nichž budou adepti vybráni (počet účastníků je limitován):

 •  
 •    ▹ Adepti zašlou dialog v rozsahu 3 až 5 stran a informace o sobě (věk, profese, své divadelní preference a dosavadní zkušenosti) do 31. července 2018 na adresu: [email protected]

 

Lektorka kurzu:

 •  
 • MgA. Markéta Bidlasová přes dvacet let pracovala v pražských i mimopražských divadlech.
  Za text
  Pastička získala 2. cenu Nadace Alfréda Radoka za nejlepší hru roku 1995, za scénář
  k filmu 
  Jako nikdy Cenu Trilobit a nominaci na Cenu české filmové kritiky a Českého lva 2013.

5. 4. 2018

Činoherní inscenace s anglickými titulky!

Máte zahraniční návštěvu nebo anglicky mluvící známé a kamarády? Nově je můžete vzít do Stavovského divadla na další dva tituly!

Činohra Národního divadla připravila pro anglicky mluvící diváky tyto reprízy inscenací
s anglickými titulky.