MENU

Změněná a zrušená představení

Vážení diváci, 

ke změně nebo ke zrušení představení jsme nuceni přistoupit pouze v naléhavých případech, většinou z důvodu zdravotní indispozice v uměleckém souboru. Věříme, že případnou změnu programu přijmete s pochopením a děkujeme vám za přízeň.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte na tel. čísle 224 901 448 nebo na e-mailu [email protected] (pondělí–neděle 10–18 hod.).

Aktuální změny

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na náhradní představení, případně je možné je vrátit do 14 dnů v místě jejich zakoupení. Pokud jsou vstupenky zakoupeny online nebo na fakturu, budou peníze vráceny bezhotovostní návratovou transakcí nebo po dohodě s oddělením objednávek ND.

  Původní představení Náhradní představení
  23. 2. Human Locomotion 23. 2. Kouzelný cirkus
  12. 3. Popelka v 19:00 12. 3. Popelka ve 20:00
  19. 3. Rusalka v 17:00 19. 3. Rusalka v 11:00
  8. 4. Orango/Antiformalistický jarmark 8. 4. Sternenhoch
  18. 4. Sternenhoch 18. 4. Orango/Antiformalistický jarmark
  24. 4. La traviata 24. 4. Turandot